Endüstriyel Ürünler


BSTWATER Ürün Çeşitleri

Endüstriyel, Ticari ve Şebeke Suyu Uygulamaları için Su Arıtma Ürünleri

BSTWATER’ın çeşitli sektörlere uçtan uca su arıtma çözümleri 15 yıldan daha uzun bir deneyimi vardır.Hızlı kurulumlu komple sistemler ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilirler. Modüler olma kapasitesi sayesinde sermaye harcamaları optimize edilirken, suyunuza en iyi düzeyde arıtma sağlanır.


BSTWATER'ın Su Arıtma Teknolojileri şunları içerir:

1-Su Filtrelemesi
2-Su Yumuşatma
3-Ultrafiltrasyon
4-Ters Ozmoz
5-İyon Giderimi
6-Dezenfeksiyon
7-Kontrol Sistemleri
8-Gri Su Arıtma
9-Kimyasal Arıtma ve Dozaj Sistemleri
10-Mobil ve Konteynırla Taşınan Sistemler


1-Su Filtrelemesi


Otomatik temizlemeli filtreler

Otomatik temizlemeli filtreler, filtre kartuşu değiştirmeye gerek kalmadan su içindeki askıdaki katı maddeleri temizleyebilir. Farklı kapasite ve filtreleme seviyelerine sahip tam otomatik veya yarı otomatik versiyonları mevcuttur.

Bize Yazın


Ticari Uygulamalar için Çok Katmanlı Filtreler

Hafif ticari uygulamalar ve 8 m3/sa.’e kadar yumuşatıcı ve kazan ön arıtması için uygun olan BSTWATER’ın ticari filtreleri, sudaki bulanıklığın giderilmesi, kokunun emilmesi, asiditenin nörtleştirilmesi ve ağır metallerin azaltılması için tasarlanmıştır.

Talepleriniz için..

Endüstriyel Uygulamalar için Çok Katmanlı Filtreler

Tümüyle BSTWATER tarafından kaliteli üretilen, gıdada kullanıma uygun epoksi reçineden iç yataklara sahip olan tam otomatik ağır hizmet basınç filtreleri. Ünitelerin yüksek akışlar için birleştirilmesine imkan tanıyan modüler bir tasarım.

Talepleriniz için..


2-Su Yumuşatma


Ticari Uygulamalar için Su Yumuşatıcılar

BSTWATER’ın ticari yumuşatıcı serisi piyasada mevcut olan en geliştirilmiş ve komple özellikli ürünlerden biridir. Bu ürünler, su sertliğinin/kireçliliğinin neden olduğu zararlı tortu birikimini azaltabilirler. Progresif Akış, Akıllı Kontrol Cihazı, Tuzlu Su Geri Kazanımı teknolojileriyle kullanılan BSTWATER Su Yumuşatıcısı ticari sistemleri, piyasadaki en etkili sistemler arasında yer alır.

Talepleriniz için..

Endüstriyel Uygulamalar için Su Yumuşatıcıları

BSTWATER’ın endüstriyel su yumuşatıcıları, yüksek hacimli (225 m3/sa.’e kadar) uygulamalar için yüksek kalitede su yumuşatması yapar. Yumuşatılmış su, tortu giderici kimyasal kullanmaya gerek kalmadan ekipmanda demir, kalsiyum, magnezyum ve manganez iyonlarının neden olduğu zararlı tortu birikimini azaltarak kısa ve uzun vadede enerji ve maliyet tasarrufu sağlar.

Talepleriniz için..


3-Ultrafiltrasyon

Ultrafiltrasyon Üniteleri

Ultrafiltrasyon (UF), çözünmeyen maddelerin sudan ayrıştırıldığı bir düşük basınç altında ayırma işlemidir. Ultrafiltrasyon sistemleri yeraltı suları ve yüzey sularının arıtılmasının yanı sıra deniz suyunu tuzdan arındırmak için yapılan ön arıtma uygulamaları için idealdir. Boşluklu fiber membranlar, dayanıklı dıştan içe PVDF fiber teknolojisini kullanarak, yüksek temizleme kapasitesinden, düşük kimyasal tüketiminden, yüksek geri kazanımdan ve üstün mekanik özelikler ve kimyasal direnç kombinasyonundan faydalanırlar.

Talepleriniz için..


4-Ters Ozmoz


BSTWATER TEKNOJOJİLERİNİN SUNDUĞU TERS OZMOZ SİSTEMLERİ %90 VERİME VARAN KAPASİTE İLE ÇALIŞABİLİR

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine TERS OZMOZ denilmektedir. Ters Ozmoz sisteminin çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su, membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebiliriken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır. Membran yüzeyinin sürekli olarak temiz ve tıkanmadan kalmasını sağlayan ise, membran elementi içinde gerçekleşen “çapraz akış” işlemidir. Çapraz akış sayesinde, bir kısım sıvı (ürün suyu) membrandan geçebilirken, bir kısım sıvı (yoğun su) membran yüzeyine paralel hareket ederek, safsızlıkların membrana yapışmasını engeller. Yapılan bu işlem diğer fıltrasyon sistemlerine göre çok daha iyi kalitede su elde etmeye olanak verir. Gelişen teknoloji ile beraber tamamen otomatik Ters Ozmoz cihazlarının üretimi mümkün olmuş ve istenilen debide yüksek kaliteli su eldesi ile Ters Ozmoz cihazları profesyonel arıtımda üst sıralara yükselmiştir. Ters Ozmoz Sistemlerinin, evsel ve endüstriyel olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Arıtılacak suyun kapasitesi ve karakterine bağlı olarak dozaj pompaları ,analizör grupları ve benzeri ekipmanlar komple şase üzerinde dizayn edilir. Ters Ozmoz Sistem dizaynı , membran üreticileri tarafından sağlanan simülasyon programı ile yapılmaktadır. Ters Ozmoz ünitesinin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir.

Talep Formu


BSTWATER size Su Arıtma Konusunda çözümler sunar.


İyon Giderimi – İyon Değişimi Su Arıtma Sistemleri

Kesintisiz Elektrikli İyon Giderimi (CEDI)

CEDI işleminde elektrik, reçine ve membran kullanılarak sudaki iyonlar giderilir, kimyasal kullanma ihtiyacı azalır. CEDI, Ters Ozmozla süzülmüş suyu daha ileri düzeyde iyon giderme işlemine tabi tutarak, multi mega om-cm kalitede su elde etmek için kullanılır. Modeller 13 m3/sa. akış hızına kadar işlem yapabilir.

Talepleriniz için..


UV (UltraViolet)

UV ışığı dalga boyları sayesinde bakteriler pasifleştirilir ve zararsız hale getirilir. Bu tür bir teknolojinin ozon sistemleriyle birçok ortak özelliği vardır, ancak işleme kimyasal dahil edilmediği için dozlama kontrolüne gerek kalmaz.

Talepleriniz için..

 

SU ARITMA SİSTEMLERİ
EVSEL & ENDÜSTRİYEL

Kampanyalarımız için kayıt olun..