Endüstriyel Arıtma

Endüstriyel Su Arıtma

Su tüm sektörler için kritik önem taşır...

Suyun değeri gün geçtikçe farkedilmekte ayrıca suya ulaşmak zorlaşmaktadır, endüstriyel sektörlerde işletme maliyeti önemli olduğu için suyun kalitesi bazı üretim proseslerinde çok büyük bir etkiye sahip olabilir. BSTWATER endüstriyel su arıtma çözümlerinde tecrübe olarak 15 yılı aşan bir deneyimi vardır. Farklı sektörleri içeren referanslarımız arasında otomotiv ,metal, elektronik, tarım, yiyecek ve içecek, petrol ve gaz, güç ve enerji, sağlık hizmeti/hastaneler ve imalat sektörleri yer alır.


Endüstriyel Su Arıtma Uygulamaları

İşlenmemiş Suyun Ön Arıtması

İşlenmemiş suyun içinde sıklıkla askıda katı maddeler, organikler, toplam sertlik, manganez, demir, kurşun ve arsenik v.b. ağır metaller yer alır. Su işlemlere sokulmadan önce bunların hepsinin temizlenmesi veya azaltılması şarttır. BSTWATER işlenmemiş suyun arındırılması için özel olarak tasarlanmış çeşitli teknolojiler sunar. Bunlar arasında çok katmanlı filtreleme, ultrafiltrasyon, ters ozmoz, CEDİ ,kimyasal besleme ve şartlandırma ile dezenfeksiyon sistemleri yer alır.

Bize Sorun

 

 

Kazan Suyunun Arıtılması

BSTWATER, düşük basınçlı kazanlar için yumuşatıcılar ve ters ozmoz üniteleri dahil birçok kazan besleme suyu arıtma seçeneği ve yüksek basınçlı kazanlar için demineralizasyon üniteleri sunar. Kazan suyu çözümleri size şu konularda yardımcı olur.
• Gaz tahliyesini düşürerek çevresel etkinizi azaltır.
• Paslanma kaynaklı bozulmalarla plansız iş kesintilerini önler.
• Pullanmaları önleyerek ısı aktarım yüzeylerinde enerji verimliliğini garantiler.

Bize Sorun


Suyun geri dönüşümü/yeniden kullanılması

Endüstriyel işlemlerin her aşamasında kullanılan suyun geri kazanılması, bu suyun en yüksek standartlarda arıtılması ve sisteme geri gönderilmesiyle su kullanımı ciddi oranda azalır ve böylelikle su ayak iziniz oldukça düşeceği gibi su ve enerji masraflarınız ve çevresel etkiniz de azalır.

Kapalı Devre Filtrasyon Sistemleri

BSTWATER sektöre kapalı devre çalışan soğutma kuleleri, sıcak su ve buhar kazanları vb. sistemlere de arıtma çözümü sunar. Daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın.

Bize Sorun